Hem Tjänster och Producter Kontakt fjärrservice  


Univoice Ab Ltd tillverkar och levererar multipla speciella kundservice och säkerhetsapplikationer som är anpassade till kundernas behov. Vår produkt portfolio  passar för företag av alla storlek från småföretag till stora multinationella korporationer.

Vår huvudmarknad finns i Skandinavien och Baltiska stater. Bland våra internationella kunder finns telekommunikationsföretag, banker, flygtrafikföretag och myndigheter, säkerhets och postorder företag, bok och skivklubbar såsom övriga företag.

 


Univoice Ab Ltd        Elisabetsgatan 4 A 4, 00170 Helsingfors     Finland    Tel + 358 9 755 7877                 univoice@univoice.fi